Zoeken naar meubels, nieuws etc
Mangementondersteuning Mangementondersteuning staand

Een plan voor ieder budget

Het kan hierbij gaan om ondersteuning op langere termijn (binnen de kaders van de wet DBA) bij het implementeren en uitvoeren van nieuw beleid of ter ondersteuning van de dagelijkse operationele zaken. Meedenken is het motto binnen Chefs4Care! Op basis van uw budget en wensen kunnen wij een plan opstellen en uitvoeren.

Een zorgmedewerker serveert het diner

Onze aanpak

Allereerst inventariseert Chefs4Care graag met u de hulpvraag. Zij zullen meedraaien in de keuken om zodoende te kunnen waarnemen waar eventuele knelpunten en kansen liggen. Of het nu gaat om structurering van processen, kwaliteit en presentatie van maaltijden,  beheersing van kosten of om kennis en vaardigheden van personeel, het team van Chefs4care zal hun observaties met u bespreken en inzichtelijk maken.

Vervolgens wordt gekeken naar een oplossing en op welke termijn deze haalbaar is. Een realistische aanpak met een duurzaam resultaat.  Verwachtingen en doelstellingen worden in kaart gebracht en afspraken worden gemaakt. Het plan van aanpak kan beginnen.

Facilitair management wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en vooruitgang. Initiatieven worden vooraf besproken en geïntroduceerd. Onze ervaren chefs zullen ervoor zorgen dat succesvolle verandering geïmplementeerd wordt en gewaarborgd.Om ervoor te zorgen dat het personeel zich betrokken voelt bij eventuele veranderingen, zal ons team hun vanaf de eerste dag betrekken bij het proces. Te denken valt hierbij aan het bespreken en stimuleren van nieuwe werkwijzen, presentatie van maaltijden, beheersing van inkoop en voorraadkosten, thema’s en omgang met verspilling.

Ook de bewoner kan regelmatig bij het proces betrokken worden, waarbij onze mensen zullen luisteren naar hun bevindingen en wensen.

Als de doelstellingen behaald zijn, zal Chefs4Care het roer weer overdragen aan de bestaande bezetting. Dit doen zij door een juiste begeleiding van het keukenpersoneel en management. Daar waar nodig wordt extra aandacht besteed aan training en coaching.  Er wordt gekeken naar de toekomst en naar hoe en door wie de nieuwe manier van werken wordt gewaarborgd. Pas dan zal ons team loslaten en de keuken zelfstandig laten functioneren.

Wat Chefs4Care kan betekenen

Verbetering van de kwaliteit, variatie en presentatie van maaltijden

Door verser te koken zijn bewoners gezonder en gelukkiger. Maaltijden zijn voor velen het hoogtepunt van de dag waar ze naartoe leven. Door ze te betrekken bij de samenstelling van een menu wordt hun mening gewaardeerd en voelen ze zich gerespecteerd. Door het gebruik van o.a. biologische streekgerechten en lokale ingrediënten wordt meer variatie geboden.

Besparing door een efficiënter inkoop- en voorraadbeheer

Door gericht in te kopen, voorraden te beheersen en verspilling te voorkomen, kunnen inslag kosten worden gereduceerd. Door de expertise van Chefs4Care hierin, is resultaat op korte termijn haalbaar.

Loonkosten beheersing door de juiste inzet van personeel

Inzet van de juiste persoon op de juiste plaats en tijd biedt een besparing op uw personeelskosten. Wellicht dat een herverdeling van de rollen noodzakelijk is waardoor de medewerkers efficiënter kunnen werken. Het personeel wordt begeleid bij het invullen en uitoefenen van hun nieuwe rol. Zij worden hierbij ondersteund door onze mensen.

Training & Coaching van personeel op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag

Door middel van training en coaching kunnen medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden aanleren wat hun effectiviteit ten goede komt. Dit kan gaan om culinaire vaardigheden, maar ook om organisatorische vaardigheden. Daarnaast kan anders leren denken en doen bijdragen aan een nieuwe cultuur binnen de instelling, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende wensen, diëten en culturen van bewoners.

Organisatie van activiteiten en het daarbij betrekken van bewoners, waaronder thema avonden, verjaardagen, kook workshops en andere uitingen van gastvrijheid

Naast kostenbesparing kan ook gekeken worden naar uitbreiding van culinaire activiteiten binnen de organisatie voor cliënten en bewoners, familie en buurtbewoners. Te denken valt hierbij aan het aanbieden van eten of drinken tijdens evenementen; het verzorgen van verjaardagen, thema avonden en kook-workshops.

Ad-hoc ondersteuning in de keuken door de inzet van onze ervaren koks

Om uw zorg uit handen te nemen voor wat betreft de dagelijkse organisatie van de keuken, kunt u naast uw eigen personeel, ervaren freelance koks inzetten via Chefs4Care. U heeft nergens omkijken naar en kunt zich concentreren op andere prioriteiten. Chefs4Care zorgt dat u altijd voorzien bent van de juiste koks met het juiste kaliber voor uw instelling.

Wij werken samen met onder andere

Chefs4Care werkt samen met ETZ
Chefs4Care werkt samen met Gelderhorst
Chefs4Care werkt samen met Nij Smellinghe
Chefs4Care werkt samen met Maaszicht
Coppa logo
Omring logo

©Chefs4Care     |      Privacy statement     |      Algemene voorwaarden